m
Loader image
Loader image
Back to Top

“İron Wire” yew bowlar ve Elven bowların üretimi için gerekli olan bir nevi demir tel’dir. İron wire’i hazine açarak ganimetlerden elde edebilirsiniz.